Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 284

Образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач

Образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач

Каталог статей
Download: Образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач скачати
Не варто забувати про те, в якому ж стані перебуває зображуване нами море: спокійне чи бурхливе — від цього залежить вибір гами споріднених кольорів. Для вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних вишів. Наділіть його почуттями, думками, певним характером; зобразіть лагідним або сердитим, радісним чи сумним, могутнім або тендітним.


образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач скачати

Одним із найважливіших завдань навчання образотворчого мистецтва у 3-му класі є ознайомлення учнів з творчою працею художників у різних видах та жанрах образотворчого мистецтва — художніми інструментами і матеріалами, засобами виразності у графіці, живописі, скульптурі чи архітектурі. Отже, я вам бажаю успіху! Якщо людина не розуміється на мові мистецтва, то не може адекватно сприймати це мистецтво. У 1-му та 2-му класах ми подорожували стежинами чарівної країни Образотворчого мистецтва, яка розкривала нам свої таємниці.


образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач скачати

Образотворче мистецтво. 3 клас (за підручником М. І. Резніченка, C. К. Трач) - Це зроблено з метою розширення кількості завдань різного ступеня складності для організації диференційованої роботи учнів. Чільне місце у підручнику посідають завдання, які, з одного боку, виступають носіями інформації, а з іншого — становлять самостійний компонент підручника, апарат організації засвоєння знань.

 

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в вигляді без дозволу автора чи видавництва. Конспекти уроків : 3 клас : до підр. ISBN 978-966-10-1765-7 серія ISBN 978-966-10-3938-3 У посібнику подано конспекти уроків з образотворчого мис- тецтва для 3-го класу, зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандартові початкової загальної освіти та підручнику «Образотворче мистецтво. Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних на- вчальних закладів. Основні засоби виразності графіки. Ілюстрація до вірша Петра Подільчака «Самотній сад». Передавання руху та ритму графічними засобами. Графіч- на композиція за мотивами віршів Тараса Шевченка. Колір як засіб вираження образу. Малювання композиції на морську тематику. Відтінки та нюанси у живописі. Композиція «Осінь золотиста барвами горить». Гуаш як художня техніка. Прийоми та способи зображення. Ство- рення композиції «Вечір на сопілці грає». Акварель як художня техніка. Прийоми та способи зображення. «Осінній пейзаж у дощову погоду». Ліплення африканських тва- рин. Архітектура та її види. Матеріали, інструменти й обладнання ху- дожника-архітектора. Аплікація з кольорового паперу «Смарагдо- ве місто». Форми, розміри та пропорції споруд. В гостях у майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Ескіз вишивки для рушника. Узгодженість декору з формою. Основні жанри образотворчого мистецтва. Колір як засіб передавання глибини простору. Анімалістичний жанр та його особливості. Малювання тварини звіра, птаха, комахи. Силуети тварин у русі. Портрет у різних видах образотворчого мистецтва. Зображення людини в русі. «Зимові ігри та розваги». Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Композиція натюрморту з натури. Побутові теми у творах мистецтва. Образи людей і тварин в ілюстраціях. Форма, колір, декор у створенні масок. Виготовлення театральної маски до казкової вистави. Узгодження форми одягу з декором. Виго- товлення костюма для театрального героя. Лялькові персонажі для вистави. Передавання настрою за допомогою кольору та декору в тема- тичній композиції. Основні жанри образотворчого мистецтва. Ознайомити учнів на пропедевтичному рівні з основними жанрами ; навчати класифікувати твори мистецтва за жанрами і виражати емоційне ставлення образотворчими та мовлен- нєвими засобами, мімікою до них, застосовуючи найпростіші поняття та терміни; формувати уміння створювати композиції відповідного жанру, передавати на малюнку чарівний світ природи засобами кольору; розви- вати універсальні особистісні якості та здібності, художньо-практичні уміння та навички, , творчу уяву; виховувати інтерес до образотворчої діяльності, естетичний смак. Обладнання: слайди із зображеннями зразків робіт різних видів і жанрів обра- зотворчого мистецтва, сигнальні картки, аудіозаписи уривків музичних творів М. Баха, стрічки паперу для індиві- дуальної роботи, фарби, пензлики, , олівець, гумка, серветки, палітра. Учитель перевіряє підготовку учнів до уроку, розташування необхідних худож- ніх матеріалів та інструментів на парті. Роз- гляньте ці чудові роботи. Оберіть одну, яка сподобалась вам найбільше. Який його основний виражальний засіб? Графіка — лінії, штрихи, плями, крапки; живо- пис — колір; скульптура — силует, пластика форми, фактура та тривимірність; архітектура — , масштаб форми, її силует, фактура будівельних ма- теріалів; дизайн — формотворення. Цю красу вони прагнули передати у малюнках, скульптурі, декоративно-ужитково- му мистецтві тощо. Усі твори мистецтва поділяються за жанрами. Саме з ними ми сьогодні ознайомимось. Гра «так чи ні». Я зачитуватиму твердження про основні жанри образотворчого мистецтва. Якщо воно правильне — піднімайте вгору картку зеленого кольору. Якщо ж ви вважаєте це твердження помилко- вим — сигналізуйте карткою червоного кольору. Заплющте оченята і спробуйте уявити себе на морському березі. Лунає звукозапис твору Й. Спокійним, теплим, ласкавим, ніжним. Звучить уривок твору М. Римського-Корсакова «Океан — море синее». Бурхливе, неспокійне, грізне, небез- печне. Сприйняття творів образотворчого мистецтва. Назвіть ту , яка найкраще передає характер першого музичного твору, прослуханого щойно. А яка картина відповідає настрою другого прослуханого музичного уривка? А чи знаєте ви, яке забарвлення має вода? На них ми спробуємо створити колірну гаму холодних відтінків морської води. Б Додаємо до фарби синього кольору трохи більше води — утворюємо бла- китний колір. Зафарбовуємо ним другий квадрат стрічки. Третій квадрат зафарбуємо саме цією фарбою. Г Щоб зафарбувати четвертий квадрат, розведіть фарбу смарагдового ко- льору водою. Рибка плаває в водиці. Рибка , Хліба крихітку взяла, Рибка хвостиком махнула, Рибка хутко попливла. Подумайте, яке море ви хочете зобразити: тихе чи бурхливе, тобто які почуття хочете передати: спокій чи хвилювання. Послідовність 1 Промальовуємо простим олівцем лінію горизонту. Можна уявити, що ми бачимо море з палуби корабля: безкраї водні про- стори, одинокий острів удалині або скелястий берег. Якщо ж ви споглядаєте море із суходолу, то, мабуть, помітите невеликий вітрильник чи піратський корабель, інший берег. Не забудьте про небо: воно чисте або ж захмарене. Не варто забувати про те, в якому ж стані перебуває зображуване нами море: спокійне чи бурхливе — від цього залежить вибір гами споріднених кольорів. В цирку круглі стіни, Запах тирси й сіна, Купол , Сміху каруселі, До небес канати! Цирк — це завжди свято! Радість для малечі, Цирк — на цілий вечір! Полянська — Хто із вас був у цирку? Яких тварин ви там бачили? Учитель викликає до дошки двох учнів за бажанням. Гра продовжується доти, поки один із гравців зупиняється. Дуже давно у святкові , китайських, грецьких міст виступали акробати, канатохідці, фокусники, жонглери. І яким би маленьким не був цирк — арена його завжди однакова: кругла, а її діаметр — 13 метрів. Перший стаціонарний цирк-театр був відкритий у Києві у 1875 році під на- звою «Альказар». Пригадайте, як він виглядає. Які кольори присутні в його одязі? Клоун підбирає яскравий кумедний одяг та взуття, гримується, часто одягає величезного капелюха і червоного носа, що допомагає йому смішити гляда- чів. Петрик йшов, йшов, йшов крокують на місці І суницю знайшов. Підняв і далі пішов. Петрик йшов, йшов, йшов І грибочок знайшов. Поклав І додому пішов. Поміркуйте, який епізод циркового дійства ви б хотіли зобразити на своєму малюнку. На дошці — картки із назвами артистів цирку: клоун, акробат, ілюзіоніст, гімнаст, жонглер, дресирувальник, канатоходець, еквілібрист. Кожна група вирізає з тонкого кольорового паперу частини фігури людини, наклеює , зображуючи відповідного актора цирку в характерному русі. Представникам інших команд потрібно впізнати за схемою артиста цирку. Послідовність виконання роботи 1 Оберіть епізод циркового дійства, який хочете зобразити. Не забувайте про виражальні можливості кольору. Намагайтесь за допомогою фарб передати свій настрій. Коли діти працюють, учитель контролює процес, дає поради щодо схеми роз- ташування та пропорційності деталей композиції, допомагає у підборі кольорів, підтримує творчу атмосферу. Навчальна книга — Богдан, просп.

образотворче мистецтво 3 клас конспекти урокв трач скачати

Програма з образотворчого мистецтва. Кожний урок — це новий крок у пізнанні мистецтва, що відбувається як через сприйняття мистецтва, так і через практичну творчу діяльність учня. Перфоровані аркуші з полями для нотаток зручні для щоденного використання та звітності. Оттенки и нюансы в живописи 23 Урок 7. Приемы и способы изображения 25 Урок 8. Вироби гончарів дивовижна ваза.

Альбом з образотворчого мистецтва 2 клас Трач